Wsparcie

Każdego chętnego do wsparcia naszego kościoła zachęcamy do wpłat na poniższe konto.

Konto bankowe:

III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu
ul. Hubska 88, 50-502 Wrocław

Nr konta PLN: 
79 1940 1076 3065 5285 0002 0000

Youtube
Facebook
Instagram